| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum | Forum architektoniczne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook | Youtube | Google+ |
Polski English Deutsch
Slupsk Słupski Szlak Architektonicznego Kiczu Aleja Śmietnikowa Gołębia Fontanna Słupski Urząd Wojewódzki Slupsk
- | - Słupski Szlak Architektonicznego Kiczu | Słupskie Koszmarki | Głosowanie Słupski Kicz | Polecaj szlak kiczu! | Słupsk czy Biedronkowo? | Miasto dobrze umeblowane? - | -
- | - Słupsk Betonową Pustynią? | Pomorska Przestrzeń | Beton zalewa Polskę | Nasze Sondy SMS | Architektoniczne Wzorce | Pogoda | Klimat | Plan miasta Słupska | Księgarnie - | -


Slupsk On-line Słupsk / Słupski Szlak Architektonicznego Kiczu / Warunki UżywaniaPoniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Słupski Kicz. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Słupski Kicz może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Słupski Kicz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Słupski Kicz, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Słupski Kicz nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Słupski Kicz. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Słupski Kicz udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Słupski Kicz nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Słupski Kicz uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Słupski Kicz jest równoznaczne z udzieleniem Słupski Kicz nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Słupski Kicz ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Słupski Kicz w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Słupski Kicz nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Słupski Kicz uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Słupski Kicz uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.
Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button