| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum | Forum architektoniczne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook | Youtube | Google+ |
Polski English Deutsch
Slupsk Słupski Szlak Architektonicznego Kiczu Aleja Śmietnikowa Gołębia Fontanna Słupski Urząd Wojewódzki Slupsk
- | - Słupski Szlak Architektonicznego Kiczu | Słupskie Koszmarki | Głosowanie Słupski Kicz | Polecaj szlak kiczu! | Słupsk czy Biedronkowo? | Miasto dobrze umeblowane? - | -
- | - Słupsk Betonową Pustynią? | Pomorska Przestrzeń | Beton zalewa Polskę | Nasze Sondy SMS | Architektoniczne Wzorce | Pogoda | Klimat | Plan miasta Słupska | Księgarnie - | -


Slupsk On-line Słupsk / Nasze Sondy SMS / Regulamin Sondaż SMSPostanowienia ogólne
01. Organizatorem Sondażu SMS (dalej "Sondaż") jest Grupa Slowinskie Ltd. (dalej "Organizator").
02. Sondaż trwa od godziny 00:00:00 dnia 18 lipca 2012 r.
03. Sondaż jest przedsięwzięciem marketingowym mającym na celu poznanie preferencji użytkowników serwisów portalu internetowego www.slupsk.edu.pl.
04. Organizator Sondażu pragnie zasięgnąć opinii użytkowników portalu www.slupsk.edu.pl poprzez zbieranie wypowiedzi internautów dotyczących życia społecznego.
05. Wyniki Sondażu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora Sondażu na stronach www.slupsk.edu.pl
06. Sondaż prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
07. Sondaż nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

Uczestnicy Sondażu
01. Udział w Sondażu polega na przesłaniu SMS-a z wypowiedzią na określony temat wedle schematu opisanego w Regulaminie.
02. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Organizatora Sondażu, współpracowników Organizatora Sondażu oraz członków ich rodzin. Sondaż przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników sieci T-mobile, Plus GSM, Orange i Play.
03. W Sondażu samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Sondażu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
04. Wysłanie przez uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
05. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizator Sondażu oraz na stronie internetowej http://www.kicz.slupsk.edu.pl.
06. Organizator ma prawo przesłać do każdego Uczestnika, który wziął udział w Sondażu dodatkową wiadomość poprzez SMS, zawierającą zapytanie, podziękowanie lub inną informację dotyczącą Sondażu. Wiadomość taka będzie dostarczana do Uczestnika po wzięciu przez niego udziału w Sondażu.

Zasady Sondażu
01. Aby oddać swój głos w Sondażu należy wysłać w okresie trwania Sondażu określoną powyżej wiadomość SMS pod numer 71480. Treść wiadomości SMS musi być zgodna z następującym schematem: rodzaj glosowania oraz rodzaj sondy oraz cyfra oznaczjąca wybraną przez Uczestnika Sondażu odpowiedź.
02. Koszt wysłania każdej wiadomości SMS na numer 71480 wynosi 1 PLN netto (1,23 PLN brutto).
03. Po otrzymaniu wiadomości SMS, System odsyła do uczestnika potwierdzenie otrzymania wiadomości SMS.
04. Każdy uczestnik może wziąć udział w Sondażu dowolną ilość razy. Z jednego numeru telefonu można wysyłać wiadomości SMS wielokrotnie.
05. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwolą zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS, nie biorą udziału w Sondażu.

Reklamacje
01. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Sondażu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Sondażu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego comiesięcznych laureatów.
02. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji www.kicz.slupsk.edu.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora Sondażu w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Sondażu, składającego reklamację.
03. Reklamacja Usług i Serwisów SMS w przypadku niezgodności z Regulaminem Usług i Serwisów SMS Cashbill.

Postanowienia końcowe
01. Uczestnicy niniejszego Sondażu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach w szczególności wiadomości SMS nie będą wysyłane z komputera lub z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego.
a. niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez operatora, Organizatora Sondażu lub twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.
02. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.
03. Organizator Sondażu nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Sondażu z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie.
04. Organizator Sondażu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.
Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button